Algemen Voorwaarden

 Algemene Voorwaarden

 

·       Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. De lessen die gegeven worden door Yoga by Anouk, zijn fysiek van aard en er is altijd risico op blessures. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel letsel. De deelnemer wordt geadviseerd de (huis)arts te raadplegen bij twijfel aan zijn/haar gezondheid.

 

·       Het is verplicht om blessures door te geven aan de docent. Zonder deze kennis is de docent niet in staat om de deelnemer goed te begeleiden. Ook een zwangerschap dient te worden gemeld aan de docent.

 

·       Yoga by Anouk is niet aansprakelijk voor schade en/of verslies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Yoga by Anouk, dienen te worden vergoed.

 

·       Het kan voorkomen dat een les niet doorgaat. Mocht dit het geval zijn, wordt de reservering ongedaan gemaakt en kan de deelnemer de les op een ander moment volgen. Controleer de website of Momoyoga.nl/yogabyanouk als je zeker wilt zijn of de les doorgaat.

 

·       Yoga by Anouk behoudt het recht om de studio maximaal 7 aaneensluitende dagen te sluiten zonder enige vorm van restitutie. Dit kan nodig zijn wanneer er bijvoorbeeld een verbouwing moet worden gerealiseerd. De deelnemer kan de lessen op een ander moment volgen, maar wel voor het einde van het abonnement of rittenkaart.

 

·       In de vakanties kan er sprake zijn van een vakantierooster, waardoor er tijdelijk minder lessen zijn.

 

·       Yoga by Anouk behoudt het recht om het lesrooster te wijzigen. Hoewel het rooster normaal alleen wordt uitgebreid, accepteert de deelnemer dat het rooster zonder overleg kan worden gewijzigd zonder enige vorm van restitutie, mits Yoga by Anouk blijft voldoen aan het wekelijks aanbieden van één of meerdere lessen.

 

·       Yoga by Anouk biedt rittenkaarten en abonnementen aan. De lessen dienen altijd binnen de gekozen periode te worden gevolgd. (Strippenkaarten van 10 lessen hebben een geldigheidsduur van 3 maanden. Abonnementen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar.) Indien dit niet gebeurd, komen de lessen te vervallen. Yoga by Anouk biedt geen vergoeding voor de gemiste lessen en de deelnemer is zelf verantwoordelijk om de juiste strippenkaart/ abonnement te kiezen en de lessen daadwerkelijk te volgen.

 

·       Een strippenkaart/ abonnementen hebben een relatief lagere prijs dan losse lessen. Wel is de klant zelf verantwoordelijk voor het volgen van de lessen en Yoga by Anouk biedt geen restitutie voor niet gevolgde lessen.

 

·       De abonnementsvormen van Yoga by Anouk zijn

 

·       Elke les dient vooraf te zijn gereserveerd.

 

·       Rittenkaarten/ abonnemneten zijn strikt persoonlijk en de ‘reserveringsnaam’ dient overeen te komen met de naam van de deelnemer aan de les. Bij overtreding kan € 151,00 euro in rekening worden gebracht (regeling diefstal).

 

·       Yoga by Anouk biedt geen restitutie van het reeds betaalde bedragen (ook niet bij verhuizingen), voor bijvoorbeeld strippenkaarten.

 

·       Als een les niet tijdig wordt geannuleerd, wordt de les afgetrokken van het tegoed. Je kunt tot 3 uur voor aanvang van de les annuleren en dit gaat op dezelfde wijze als het reserveren van de lessen; online via www.momoyoga.nl/yogabyanouk of per email, telefoon of sms. Restitutie is niet mogelijk en je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig annuleren van een les; dit doe je online op dezelfde manier als je een les reserveert.

 

·       Het abonnement gaat direct in.

 

Ede, 28 Oktober 2018